Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2014

8745 69cf
korny
Nie zmienisz życia, dopóki nie uporządkujesz myśli. To one ciążą i nie dają normalnie żyć.
http://givemeheaven.soup.io/
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven
korny
3108 67ed
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viagivemeheaven givemeheaven
8257 1d47
Reposted fromiamawinrar iamawinrar viagivemeheaven givemeheaven
korny
3215 ac62
...
korny
6159 2da1
Reposted frommissmaya missmaya viagivemeheaven givemeheaven
korny
Są minuty w których przeżywamy więcej niż przez cale lata.
Reposted fromonelovee onelovee viagivemeheaven givemeheaven
korny

Kuba Wojewódzki: Kiedy miałeś taki moment, że poczułeś się bezradnym człowiekiem, kiedy płakałeś z poczucia bezsilności?

Mike Tyson: No nie wiem, całe życie, zeszły tydzień. Takie właśnie jest życie, ma własne zasady. Każdy tu obecny musi przejść coś takiego. Jeśli nie przejdziemy przez złamane serce, jeśli nie przeżyjemy rozczarowań, jeśli nie napotkamy przeciwności losu – jesteśmy niczym. Nieszczęścia, przeciwności sprawiają, że to co silne staje się silniejsze, a to co słabe słabsze. W życiu musimy oddzielać jedno od drugiego bo tak właśnie się stanie – słabe upadnie, silne będzie się rozwijać. To jest po prostu życie, takie są jego prawa. Ja chcę być silny, ale żebym takim być muszę przejść przez te momenty zagubienia, smutku..

I <3 U MIKE !

— Mike Tyson u Kuby
korny
Nie czekaj, aż będzie łatwiej, prościej, lepiej. Nie będzie. Trudności będą zawsze. Ucz się być szczęśliwym tu i teraz. Bo możesz nie zdążyć. 
Reposted frommeiren meiren viagivemeheaven givemeheaven
korny
korny
Żyj po swojemu. Niektórzy będą cię nienawidzić, inni kochać, większość nie będzie miała zdania. Wszystko zależy od ciebie.
— John Grisham - Czuwanie
korny
8265 3273 500
Reposted frommadziasia madziasia viagivemeheaven givemeheaven
korny
2477 d9f6
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven
korny
0621 3140
'nie sądzisz?'
Reposted fromsonaive sonaive viagivemeheaven givemeheaven
2686 8383 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagivemeheaven givemeheaven
korny

Dopiero późną nocą, przy szczelnie zasłoniętych oknach gryziemy z bólu ręce, umieramy z miłości.

— My z drugiej połowy XX wieku
korny
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska
korny
  Mam takie zmęczone serce.
— Markus Zusak - Złodziejka książek
Reposted fromIriss Iriss viagivemeheaven givemeheaven
korny
Zawsze jest jakieś spojrzenie, które łapie za serce.
— złapało...
Reposted fromchocoway chocoway viagivemeheaven givemeheaven
0417 b022
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl